نام:مهرنوش 

 نام خانوادگی:میرزایی

تلفن:02833335041

پست الکترونیک:m.mirizai@jkqazvin.ir
 
 شرح وظایف :

-         بررسی و شناخت امکانات و استعدادهای بالقوه و بالفعل منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی (توسعه روستایی) در سطح استان و مسائل و مشکلات فنی،اقتصادی و اجتماعی مربوط به آنها.


-        جمع آوری ،استخراج،طبقه بندی،پردازش،نگهداری،به هنگام سازی و انتشار امار و اطلاعات مربوط به توسعه وعمران روستایی در استان.

 


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 23/07/93 ساعت 12:23

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :26125
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0