نام و نام خانوادگی :جهانگیر کاووسی    
عنوان: مدیر هماهنگی وترویج کشاورزی  
تلفن تماس: 5-3335041(0281)
پست الکترونیکی:pcm@jkqazvin.ir


طرح جذب ، آموزش و ساماندهي تسهيلگران
مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي استان قزوين با هدف ايجاد ارتباط دو سويه بين كارگزاران دولتي وغيردولتي با زنان روستايي از طريق زنان تسهيلگر روستا - اجراي طرحهاي مشاركتي براي زنان روستايي -- توانمندي زنان روستايي در ابعاد مختلف اقتصادي - اجتماعي به منظور نيل به توسعه روستايي تاكنوناقدام به انتخاب 246نفرتسهيلگر نمود است
از مهمترين اقدامات واحد امور زنان روستايي براي تسهيلگران در سال 90 عبارتند از
1- آموزش بيش از 1500 نفر روز در زمينه هاي تخصصي و آموزش هاي توانمند سازي.
2- تقويت و تجهيز تسهيلگران به تعداد236نفر ( لباس كار ، كيف و كفش و اداوات كشاورزي ) .
3- مشاركت تسهيلگران در مزارع نمايشي و الگويي 4 هكتار ( گياهان دارويي ، ، نخود ، عدس ، گل محمدي ، زعفران)
4- مشاركت تسهيلگران در اجراي پروژ ههاي اشتغالزا بيش از 30 مورد .
5- بازديد داخل استان از پروژ ههاي موفق 10 مورد .

 

<<اطلاعيه پذيرش سرباز سازندگي>>
 
به اطلاع كليه فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي واجد شرايط اعزام به خدمت مقدس سربازي مي رساند ، سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين در نظر دارد به منظور افزايش آگاهي و مهارتهاي فني فارغ التحصيلان بخش كشاورزي و استفاده از نيروهاي كار آمد درخدمت رساني به بهره برداران زحمتكش بخش و همچنين اجراي پروژه هاي ترويجي با همكاري كارشناسان و از طريق مصاحبه و گزينش اقدام به پذيرش سرباز سازندگي ( به صورت نيروهاي امريه) در مراكز خدمات تابعه اين سازمان نمايد. لذا از افراد واجد شرايط ذيل دعوت مي شود جهت ثبت نام به مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي سازمان مراجعه نمايند.
آدرس: قزوين-خيابان فلسطين غربي-سازمان جهاد كشاورزي مديريت هما هنگي ترويج مراجعه نمايند.
شرايط عمومي:
1-در خواست كتبي و تكميل فرم تعهد نامه.
2- ارائه برگه سبز اعزام به خدمت از حوزه نظام وظيفه استان قزوين (حداقل 3 ماه قبل از اعزام).
3-ارائه اصل وكپي مدرك موقت فارغ التحصيلي .
4-نداشتن غيبت (از زمان فارغ التحصيلي تا اعزام بيشتر از 6 ماه نباشد.)
5-داراي مدرك تحصيلي در مقطع فوق ديپلم و بالاتر رشته هاي مرتبط به كشاورزي.
6- ارائه كپي شناسنامه( تمام صفحات).

 

 


تاريخ بروز رساني : يكشنبه 15/05/91 ساعت 03:29

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :12559
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0