نام و نام خانوادگی :محمد حسین عطایی
عنوان: مدیر امورآب و خاک وفنی ومهندسی  
تلفن تماس: 5-3335041(0281)
پست الکترونیکی:swm@jkqazvin.ir


خدمات قابل ارائه مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی :
 
1- ارجاع مطالعات پروژه (مراحل فرآیند)
2- ارجاع اجرای پروژه (مراحل فرآیند)
3- رسیدگی به درخواست تامین و انتقال آب کشاورزی و بهسازی انهار (مراحل فرآیند)
4- تسطیح اراضی (مراحل فرآیند)
5- اجرای سیستم های  آبیاری تخدمت فشار (مراحل فرآیند)
6- نظارت عالی بر پروژه ها ی آب و خاک (مراحل فرآیند)
7- مدیریت پروژه های در دست اجرا (مراحل فرآیند)
8-اجرایی واحد بهره برداری از شبکه آبیاری دشت قزوین (مراحل فرآیند)

 

 
 

 
 

 
 

 


تاريخ بروز رساني : يكشنبه 15/05/91 ساعت 03:25

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :14699
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0