شرح وظایف اداره آموزش عقیدتی سازمان
 
1-تبلیغ و تشریح فرایض دینی،موازین شرعی،اعیاد و وفیات،ارزشهای انقلابی،مواضع حضرت امام راحل (ره)و رهبر معظم انقلاب در سطح استان در قالب دوره های آموزشی و پرورشی بر اساس برنامه های مصوب
2-برنامه ریزی در جهت ارتقاء بینش ، دانش اسلامی و تقویت سطح مذهبی و معنوی پرسنل
3-برنامه ریزی به منظور شناسایی و جمع آوری و اولویت بندی نیازهای آموزشی و پرورشی کارکنان(نیاز سنجی)
4-برنامه ریزی و ارائه پیشنهاددر جهت تقویت، بهبود و ارتقاء محتوای برنامه های آموزشی عقیدتی به مراجع ذیربط.
5-تهیه و تنظیم برنامه ها و دوره های آموزش عقیدتی.
6-برنامه ریزی برای اجرای دوره های آموزش عقیدتی مصوب و ابلغ شده در سطح استان با تهیه تقویم زمانبندی سالانه.
7-تشکیل پرونده آموزشی و پرورشی برای کلیه کارکنان.
8-برآورد و پیشنهاد و پیگیری تامین نیازهای آموزشی اعم از (فضای آموزشی،اساتید،وسایل کمک آموزشی،کتب و جزوات آموزشی و..)
9-برنامه ریزی و اجرای برنامه های پرورشی برای کارکنان و خانواده های آنان.
10-برنامه ریزی در جهت ترویج فعالیت های قرآنی.
11-اقامه نماز جماعت،سازماندهی و آموزش ائمه جماعت.
12-ارتباط و همکاری با واحدهای آموزشی در سطح استان به منظور بهره برداری از امکانات و تجهیزات.
13-برنامه ریزی برای اجرای برنامه های آموزشی مصوب ستاد ها اعم از نماز،امر به معروف و نهی از منکرو...
14-ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی تهیه گزارشات تحلیلی و ارائه آن به مراجع ذیربط
15برآورد و تنظیم بودجه مورد نیاز آموزش عقیدتی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط.
16-انجام سایر امور محوله.
 


تاريخ بروز رساني : پنجشنبه 28/02/91 ساعت 14:49

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :9599
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0