نام:مسعود

نام خانوادگی:طرلان

عنوان: رئیس اداره امور پیمانها و قراردادها

 تلفن تماس: 5-3335041(0281)

پست الکترونیکی:ata@jkqazvin.ir
 
 شرح وظایف اداره امورپیمانها و قراردادها:
   

·        برگزاری مناقصات محدود یک مرحله ای

·        برگزاری مناقصات محدود دو مرحله ای

·        برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای

·        انجام امور مربوط به ترک تشریفات مناقصه

·        ارزیابی پیمانکاران

·        اجرای قانون عدم برگزاری مناقصات در موارد موضوعه


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 23/07/93 ساعت 10:00

بازديد كل :7
اين ماه :7
امروز :7
مشاهده صفحات :42304
آنلاين :22
مهمان آنلاين :22
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0