نام :حمید

نام خانوادگی:افلاطونی     

عنوان: رئیس اداره امور حقوقی

تلفن تماس: 5-3335041(0281)

پست الکترونیکی:eo@jkqazvin.ir
 
 شرح وظایف اداره امورحقوقی:

 
دبیرخانه هیأت نظارت استان موضوع ماده 33 اصلاحی
 
دبیرخانه ستاد فرعی مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان
 
تأیید کلیه قراردادهای منعقده در سازمان
 
طرح دعوی اعم از حقوقی و کیفری علیه افراد حقیقی و حقوقی
 
تهیه و تنظیم فرم قرارداد برای کلیه واحدهای سازمانی
 
پیگیری املاک فاقد سازمان
 
پیگیری افراز و تفکیک املاک تحت تملک سازمان
 
تهیه و تنظیم انواع لوایح دفاعیه، اعتراضیه در محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری
 
شرکت در جلسات کلیه سطوح دادگاههای عمومی
 
شرکت در جلسات کمیسیون¬های ماده 100 قانون شهرداری¬ها
 
شرکت در جلسات کمیسیون¬های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
 
شرکت در جلسات هیأت¬های حل اختلاف و تشخیص اداره کار و امور اجتماعی
 
تهیه و تنظیم پاسخ استعلامات
  ا
نجام حمایت قضایی از کارکنان سازمان
 
شرکت درجلسات مرتبط با مسائل حقوقی در سازمان و خارج از سازمان
 
ارائه مشاوره و ارشاد مدیران و کارشناسان سازمان درخصوص مسائل حقوقی
 
عضو کمیسیون معاملات سازمان
 
عضو ستاد فرعی ماده 88 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت
 


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 23/07/93 ساعت 13:24

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :44281
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0