نام و نام خانوادگی :علی طاهرخانی    
عنوان: رئیس اداره امور ایثار گران
 تلفن تماس: 5-3335041(0281)
پست الکترونیکی:dva@jkqazvin.ir
 
 شرح وظایف اداره امور ایثارگران:
 *پیگیری امور خانواده های معظم شاهد و خانواده های تحت پوشش
 *رسیدگی به امور مربوط به ایثارگران
 *پیگیری امور مربوط باآثار ارزشهای دفاع مقدس
 *پیگیری و اجرای صحیح قوانین ، مقررات و بخشنامه های اداری
 


تاريخ بروز رساني : شنبه 14/05/91 ساعت 23:10

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :44282
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0