نام :رامین 
نام خانوادگی:میرزایی

عنوان: رئیس اداره رسیدگی به تخلفات اداری

تلفن تماس: 5-3335041(0281)

پست الکترونیکی:va@jkqazvin.ir
 
 
 شرح وظایف:

رسیدگی به تخلفات اداری
نظارت ، ارجاع ، بررسی اقدامات مربوطه
شرکت در جلسات تخلفات اداری
 
تلفن تماس:
5-3335041  (0281)


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 23/07/93 ساعت 13:28

بازديد كل :7
اين ماه :7
امروز :7
مشاهده صفحات :43567
آنلاين :8
مهمان آنلاين :8
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0