نام : سید جلال

نام خانوادگی:حسینی

عنوان: مدیر امور اداری رفاه و پشتیبانی

  تلفن تماس: 5-3335041(0281)

  پست الکترونیکی:adw@jkqazvin.ir
                                                                                                        
 
 شرح وظائف:
 *نظارت بر اجرای دقیق و صحیح قوانین ، مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعملهای موجود اداری
 *نظارت بر نحوه جذب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان
 *نظارت بر نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و ارتقاء و انتصاب کارکنان                                           
 *نظارت بر نحوه اجرای تشکیلات اجمالی و تفضیلی سازمان
 *نظارت بر نحوه تهیه و تدوین بخشنامه ها و دستورالعملهای نیروی انسانی 
 


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 23/07/93 ساعت 13:22

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :44279
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0