نام و نام خانوادگی :حسن جلیلوند
عنوان: مدیرامور زراعت  
تلفن تماس: 5-3335041(0281)
پست الکترونیکی:ma@jkqazvin.ir


شرح وظلیف:
  • تولید پایدار محصولات استراتژیک و توجه به محصولات دارای مزیت نسبی
  • حفاظت و استفاده بهینه از منابع آب و خاک
  • تولید محصولات سالم
  • توجه به دانش بومی و حفظ و بهره وری ذخائر زنتیکی
  • حمایت و توسعه تشکل های تولیدی و خدماتی

 

خدمات قابل ارائه مدیریت امور زراعت : http://www.jkqazvin.ir/shares/Agriculture/Zeraat.pdf
 
1- درخواست صدور مجوز عاملیت توزیع کودهای شیمیائی یارانه دار (مراحل فرآیند)
2- درخواست صدور پروانه عاملیت تولید ، تکثیر و فرآوری بذر (مراحل فرآیند)
3- درخواست تمدید پروانه عاملیت تولید ، تکثیر و فرآوری بذر (مراحل فرآیند)
4- پرداخت حق الزحمه ناظرین محصولات کشاورزی (مراحل فرآیند)
5- بکارگیری مهندس ناظر محصولات زراعی (مراحل فرآیند)

 

 
 
 

 


تاريخ بروز رساني : يكشنبه 01/04/93 ساعت 15:31

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :38443
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0