نام:محمد حسین 

 نام خانوادگی:مصلحی راد 
 
 شرح وظایف:
  • برنامه ریزی کلی، سیاست گذاری ساماندهی و هدایت عملیات مبارزه بریا حفظ محصولات از گزند آفات
  • مبارزه با آفات و بیماری های عمومی نباتات و آفات و بیماری های قرنطینه ای داخلی و خارجی
  • مشارکت در مبارزه با آفات و بیماریهای همگانی
  • سیاست گذاری ، هدایت و نظارت بر سموم دفع آفات نباتی گیاهی
  • جلوگیری از ورود آفات و بیماری های قرنطینه ای
  • توسعه و سامان دهی شبکه های پایش بخش خصوصی


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 23/07/93 ساعت 11:59

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :38442
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0