منطقه قزوين براي توليد گياهان دارويي مستعد است

خبرگزاري فارس: دبير شوراي طب سنتي دانشكده پزشكي شهيد بابايي قزوين گفت: استان قزوين منطقه‌اي بسيار مستعد براي توليد گياهان دارويي است.

به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين به نقل از روابط عمومي خانه كارگر استان قزوين، علي‌اصغر آشوري بيان داشت: منطقه قزوين براي تبديل به منطقه نمونه براي توليد و كاشت گياهان دارويي در كشور بسيار مستعد است.
وي ادامه داد: حكيم بوعلي سينا پس از سفرهاي فراوان در شهر همدان سكني گزيد تا به گياهان دارويي در قزوين، همدان، كرمانشاه، لرستان دسترسي داشته باشد.
دبير شوراي طب سنتي دانشكده پزشكي شهيد بابايي قزوين اضافه كرد: شهرهاي قزوين، اصفهان، مشهد، اهواز، همدان در زمينه طب سنتي سابقه ديرينه‌اي دارند و در گذشته در منطقه قزوين صدها حكيم توانا زندگي مي‌كردند.
وي عنوان داشت: با توجه به وجود ظرفيت‌ها و استعداد طبيعي در مناطق الموت، طارم، آبيك، بوئين‌زهرا، آوج و منطقه تاكستان، قزوين يكي از مستعدترين مناطق براي ايجاد منطقه نمونه براي كاشت و توليد گياهان دارويي در كشور به شمار مي‌رود كه تحقق اين امر همت مسئولان و مديران ارشد استان را مي‌طلبد.
آشوري با اشاره به بازديد از مزرعه‌اي در روستاي زرآباد الموت توضيح داد: سازمان جهاد كشاورزي قزوين در اين مزرعه يكي از نادرترين و بهترين «گل گاوزبان پركلاغي» را توليد مي‌كند، كه مي‌توان كاشت اين محصول را در كل منطقه گسترش داد و اگر به صورت كارشناسي و دقيق اين توليد صورت بگيرد، درآمد و منافع آن براي كشاورزان منطقه و استان بسيار است.
وي تصريح كرد: توليد بسياري از محصولات و فرآورده‌هاي داروهاي گياهي در كشور منافع بيشتري از توليد برخي محصولات كشاورزي دارد براي نمونه در منطقه الموت كاشت درخت عناب نيز بسيار مفيد است.
دبير شوراي طب سنتي دانشكده پزشكي شهيد بابايي قزوين در تشريح طرح تلفيق طب سنتي و طب نوين نيز گفت: به عنوان يك فعال طب سنتي معتقدم، تشخيص بيماري با پزشك مجرب است و پزشك در اعمال روش‌هاي درماني بهتر است داروهاي سنتي را تجويز كند، زيرا اين طرح خواست سازمان بهداشت جهاني است و در اين طرح هر فردي نظير روغن‌گير، گياه‌شناس، داروساز، زالوانداز، بسته‌بند، خون‌گير، عطار، گياهكار و دروگر كار خود را انجام مي دهند و در رأس اين هرم پزشك است كه فعاليت مي‌كند و منافع بي‌شماري براي جامعه و ارتقاي سلامت مردم دارد.
 
موقعيت ومساحت :

استان قزوين شامل بخشهاي رودبار الموت – رودبار شهرستان – مركزي – طارم سفلي – آبيك – بوئين زهرا – تاكستان و اوج.

از شمال به استان هاي گيلان و مازندران از شرق به استان تهران از جنوب به استان مركزي و همدان و از غرب به استان زنجان محدود مي شود.

بلند ترين نقطه قله سيالان الموت با4140 متر و پايين ترين نقطه در طارم سفلي با 300 متر ارتفاع.

61 درصد استان كوهستاني و 39 درصد آن دشت است.گونه هاي داراي رويشگاههاي محدود:

         Verbena officinales شاه پسند

  Papaver bracteatum نوعي خشخاش

             Ziziphus vulgaris عناب

گونه هاي داراي رويشگاه هاي وسيع:

Achillea millefolium         بومادران

            Thymus kotschyanus آويشن

           Rheum ribes ريواس         

آب و هوا:

متوسط بارندگي ساليانه از 200 تا 700 ميليمتر در نوسان است.

كمترين مقدار بارندگي در دشت قزوين واطراف سد سفيد رود

بيشترين ميزان بارندگي در مناطق كوهستاني الموت.

كمترين ميزان درجه حرارت2- در شمال شرق.

بيشترين ميزان درجه حرارت16 درجه در شمال غرب.چهار نوع اقليم موجود در منطقه:

•         اقليم نيمه خشك:  در شمال شرق – جنوب غرب و غرب منطقه.

•         اقليم بياباني: در مناطق دشت و شمال.

قسمت بيشتر منطقه در اين اقليم قرار دارد.

•         اقليم معتدل با تابستانهاي گرم وخشك:شمال شرق و جنوب غرب از ارتفاعات 2000 به بالا.

•         اقليم معتدل با تابستانهاي خشك وخنك:ارتفاعات بالاي 3000 متر شمال شرق.

هيدرولوژي:

•         رودخانه حاجي عرب

•         رودخانه هاي شمالي دشت قزوين

•         رودخانه ابهر رود

•         شاهرود و الموت رود وطالقان رود

منابع اراضي و خاك:

•         كوهها

•         تپه ها

•         فلاتها و تراسهاي بالايي

•         دشتهاي دامنه اي

•         اراضي پست

•         دشتهاي سيلابيتيپ كوهها:

كوههاي نسبتا مرتفع ناهموار

متشكل از سنگ هاي آهكي  آذرين خروجي و دگرگوني

نداشتن پوشش خاكي در بعضي قسمتها

درختان و درختچه ها پراكنده

جنگلها بطور محدودتيپ هاي گياهي كوهستان:Agropyron – Acantholimon

Agropyron – Bromus – Astragalus

Astragalus

Poa – Bromus – Festuca

.

.

.تيپ تپه ها:

نسبتا مرتفع

با سنگهاي سخت آهكي  آذرين  دگرگوني وخاكستر هاي آتشفشاني و...

پوشش گياهي تيپ استپي ضعيف تا متوسط

تيپ گياهان موجود در تپه هابيشتر

Agropyron,Artimisia,Astragalus با Poa, Pteropyron,Stipa  و...تيپ فلاتها و تراسهاي فوقاني:

با پستي وبلندي زياد تا كم

بافت سبك تا سنگين سنگريزه دار

پوشش گياهي استپي متوسط

تيپ هاي گياهي

Agropyron – Astragalus – Stipa

Artimisia – Astragalus

Agropyron – Bromus – Astragalus  & …

دشتهاي دامنه اي:

•         با شيب ملايم و پستي بلندي كم

•         خاكهاي عميق و بافت ريز بدون سنگريزه

•         تيپ گياهي

Acantholimon - Acanthphyllum

تيپ اراضي پست:

اراضي پست وشور با شيب كم

داراي پوشش پراكنده از نباتات استپي شور

Halocnemum

Hulthemia

Salsola

Cynodon - Bromus

تيپ دشتهاي سيلابي:

دشتهاي سيلابي مسطح وشور

داراي آبراهه هاي سيلابي

خاكهاي عميق با شوري زياد

Artimisia – Halocnemon

Tamarix – Hordeum

Salsola               

شكل زيستي:

گونه هاي دارويي شامل:

17 درصد درختچه وبوته

66 درصد علفي يا چند ساله

17 درصد علفيگونه هاي شاخص استان:

Mellisa officinalis         فرنجشمك

      Bunium persicum زيره كوهي

َ             Agrimonia eupatoria غافث

Echium amoenum گاوزبان ايراني

        Biebersteina multifida چله داغي

                Nepeta pogonosperma نپتا

            Thymus kotschianus آويشن

          Papaver braceatum خشخاش

Ziziphus vulgaria              عناب

    Viola odorata بنفشه معطر

          Ziziphora clinopodioides كاكوتي

              Heracleum persicum گلپر

ُSalvia hydrangea         گل ارونه

Apiaceae:

Anethum graveolens             شويد

Bunium persicum    زيره كوهي

Bifora testiculata گشنيزك

  Dorema ammoniacum وشا

Falcaria vulgaris قازياغي

Ferula gummosa           باريجه

  Ferula pectinata كما

  Heracleum pesicum گلپر

Echinophora platyloba خوشاريزهزيره كوهي در استان بسيار معطر مي باشد.

گياه قازياغي به عنوان سبزي خوراكي به بازار عرضه مي شود.

گلپر در مناطق كوهستاني الموت در ارتفاع بيش از 1800 متر در جاهاي مرطوب يافت مي شود.Asteraceae:

Achillea sp.            بومادران

  Arctium lappa بابا آدم

Anthemis tinctoria بابونه

Artimisia aucheri    درمنه

َ  A.fragrans          

   A.Scoparia

‍  Cichorium intybus كاسني

Centurea   گل گندم

‍ Conyza پير بهارك

Echinops             شكرتيغال

Helianthus tuberousus  سيب زميني ترشي

Inula                  مصفا

Lactuca scariola       كاهوي وحشي

Onopordon              خار پنبه

Tragopogon pratensis شنگ

Xanthium               زردينهBoraginaceae:

Anchusa italica          گاوزبان بدل

ٍ     Echium amoenum گاوزبان ايراني

Heliotropium europaeum         آفتاب پرستBrassicaceae:

   Allysum sp. قدومه

Capsella bursa-pastoris        كيسه كشيشش

Cardaria draba ازمك

Descurainia sophia خاكشير

Eruca sativa چشمك

Nasturium officinalis          علف چشمه

Sinapis alba                 خردلChenopodiaceae:

Chenopodium botryis سلمك

Salicornia europea قلياGeraniaceae:

      Biebersteinia multifida چله داغيLamiaceae:

Lamium album                   گزنه سفيد

Mentha longifolia                           پونه

Nepeta pogonesperma       پونه ساي ريش بزي

                                 Salvia sp.

ُStachys lavandulifolia             چاي كوهي

                  Teucrium polium كلپوره

T. Orientalis           مريم نخودي

                  Thymus kotschianus آويشن

Ziziphora sp.                 كاكوتيPapilionaceae:

Astragalus sp.

Lathyrus

       Trigonella sp. شنبليله

    Sophora  تلخه بيانPoaceae:

     Agropyron repens بيدگياه يا قياق

                Cynodon dactylon مرغPolygonaceae:

            Atraphaxis spinosa كاروان كش

Polygonum sp.           علف هفت بند

Rheum                   ريواس

                   Rumex ترشكRosaceae:

Agrimonia eupatoria             غافث

                    Amygdalus

        Cotoneaster sp. شير خشت

             Cerasus avium گيلاس

     Mespilus ازگيل وحشي

         Potentilla پنجه برگ

     Prunus spinosa گوجه وحشي

    Rosa canina نسترن وحشي

R.Foetida        نسترن زرد

        R.damascena گل محمدي

               Rubus caesius تمشك

Saniguisorba minor     توت روباهي

ُ             Sorbus sp. بارانك

             Spiraea اسپيرهساير خانواده هاي دارويي استان:Ulmaceae

Tamaricaceae

Solanaceae

Scrophulariacea

Salicaceae

Rubiaceae

Resedaceae

Rhamnaceae

Verbenaceae

Violaceae

Zygophyllaceae

Urticaceae

Caprifoliacea

Caryophyllaceae

Cucurbitaceae

Ephedraceae

Elegnaceae

Hypericaceae

.

.

.

گونه هاي گاوزبان ايراني و زيره در استان كشت وپرورش داده مي شوند.

بعضي از گياهان مانند شكر تيغال – زيره كوهي – گون و سماق به صورت چند هكتار در يك منطقه پراكنش دارند.
 
چکیده خواص داروئی برخی از گیاهان

نام گیاه

موارد مصرف

اسطو خدوس

آسم ، اسپاسم ریه ،تنگی نفس ، خلط آور

نعناع

اشتها آور ، مسکن دل درد ، ضذ نفخ ، محرک معده

زیره سیاه

کاهش وزن ، چربی سوز ، رفع اشتهای کاذب ،

شوید

پایین آورنده کلسترول خون، کنترل چربی خون

زنجبیل

تقویت جنسی ، افزایش اسپرم

شنبلیله

درمان قند خون ، تولید انسولین طبیعی

گزنه

رفع درد هنگام ادرار ، درمان پروستات

خواجه باشی

درمان بواسیر ،  رفع یبوست

بومادران

اسهال های حاد و معمولی ، ضذ تهوع و مسمومیت

میخک

آرام بخش مغز و اعصاب ، خواب آور ، ضد درد

زیره سبز

کاهش ورم معده ، هاضم ، از بین برنده ضخم معده

شاه اسپرم

درمان سوء هاضمه

مرزه کوهی

ضد انگل , دفع کرمک ها و قارچ های انگل های روده

کاسنی

تصفیه خون ، تنظیم کلسترول خون و گلبول های قرمز

ترخون

پایین آورنده فشار خون

دارچین

رماتیسم

آویشن

کمک به  درمان سرماخوردگی ، عفونت گلو

خارشتر

دفع سنگ های کلیه ، ضد عفونی مجاری ادرار

رازیانه

تنظیم عادت ماهانه ، اختلالات قبل از قاعدگی

رزماری

درمان درد مفاصل ، از بین برنده ورم مفاصل

برگ چنار

چاق کننده ، نیروزا ، افزایش وزن

اکالیپتوس

رفع علائم سینوزیت

پولک

رفع علائم سینوزیت

اسفناج

تقویت عمومی بدن ، کوبود آهن ، خون ساز

بهار نارنج

آرام بخش ، تقویت مغز و اعصاب

کاکوتی

رفع دل درد ، قولنج

بابونه

رفع علائم میگرن

شیرین بیان

زخم معده

گل رومی

رفع یبوست

شاتره

درمان آکنه های شدید ، رفع جوش های جوانی

بیدمشک

کم خونی

گل ختمی

ضد عفونی کننده ، ضد عفونی واژن، سوزش ادرار


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 27/02/91 ساعت 15:03

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :38444
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0