نام و نام خانوادگی :سید محمد میربابایی    
عنوان: مدیر اموردام  
تلفن تماس: 5-3335041(0281)
پست الکترونیکی:am@jkqazvin.ir

 

 


مهمترین خواص شیر

خدمات قابل ارائه مدیریت امور دام :    http://www.jkqazvin.ir/shares/dami/FlowChart.pdf
 
1- درخواست تحت پوشش قرار گرفتن گله های گاو شیری دو رگ در عملیات اصلاح نژاد دام روستائی (مراحل فرآیند)
2- درخواست تحت پوشش قرار گرفتن گله های گاو شیری اصیل در عملیات ثبت مشخصات و رکوردگیری (مراحل فرآیند)
3- درخواست تلقیح مصنوعی گوسفند (مراحل فرآیند)
4- درخواست تلقیح مصنوعی گاو (مراحل فرآیند)
5- درخواست تمدید مجوز عملیات تلقیح مصنوعی (مراحل فرآیند)
6- درخواست خرید گاو نر (مراحل فرآیند)
7- درخواست نقشه اجرائی واحدهای دام و طیور (مراحل فرآیند)
8- درخواست جیره متعادل (مراحل فرآیند)
9- درخواست آنالیز شیر و مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام ، طیور و زنبور عسل (مراحل فرآیند)
10- سرشماری زنبور عسل (مراحل فرآیند)
11- درخواست تسهیلات بانکی (مراحل فرآیند)
 
 

 


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 23/07/93 ساعت 12:00

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :151736
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0