نام و نام خانوادگی :سیمین شکری

عنوان: مدیر امورآبزیان  

تلفن تماس: 5-3335041(0281)

پست الکترونیکی:mma@jkqazvin.ir

 

 
 
 
خدمات قابل ارائه مدیریت امور آبزیان :   http://www.jkqazvin.ir/shares/Abzyan/Abzyan.pdf
 
1- درخواست صدور مجوز احداث و بهره برداری از استخرهای دو منظوره (مراحل فرآیند)
2- درخواست صدور موافقت اصولی مزارع پرورش ماهی (مراحل فرآیند)
3- درخواست صدور پروانه تاسیس مزارع پرورش ماهی (مراحل فرآیند)
4- درخواست صدور پروانه بهره برداری مزارع پرورش ماهی (مراحل فرآیند)
5- ارزیابی کیفی مزارع پرورش ماهی (مراحل فرآیند)
6- درخواست آنالیز فیزیکی و شیمیائی آب جهت پرورش ماهی (مراحل فرآیند)
7- نظارت بر ساخت و ساز مزارع پرورش ماهی (مراحل فرآیند)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پرورش ماهی قزل آلا                        
    
  

 
 

پرورش ماهی قزل آلا

 

 


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 23/07/93 ساعت 12:09

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :151733
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0