تدوین سیاست ها و اجرای برنامه های اطلاع رسانی به شیوه های متناسب از جمله برگزاری اجلاسها ، سمینارها ، همایشهای علمی و نمایشگاههای داخلی و منطقه ای .

-  هماهنگی برای ایجاد ارتباط با رسانه ها ، خبرگزاری ها و سایر مراجع ذیربط وارائه اخبار و رویدادهای سازمان به منظور اطلاع رسانی .

-    برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه با دستگاه های برون سازمانی .

-    انجام امور مربوط به مکاتبات و پیگیری ارجاعیات ریاست سازمان .

-    بررسی مطالب مندرج در جراید در ارتباط باسازمان و تهیه پاسخ های لازم .

-    انعکاس مشکلات و تنگناها و مسایل مدیریت های شهرستان ها به بخشهای مختلف سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه


تاريخ بروز رساني : جمعه 13/05/91 ساعت 15:46

بازديد كل :1596002
اين ماه :1596002
امروز :1596002
مشاهده صفحات :662576
آنلاين :22
مهمان آنلاين :22
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0