1.صدور مجوز تأسيس واحدهای صنايع كوچك تبديلی و تكميلی بخش كشاورزی  http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/a1.docx

   2. تمديد جواز تأسيس واحدهای صنايع كوچك تبديلی و تكميلی بخش كشاورزی    http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/2.docx 

   3. صدور پروانه بهره برداری طرح های صنايع كوچك تبديلی و تكميلی بخش کشاورزی    http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/3.docx

   4.موافقت با توسعه طرح    http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/4.docx

   5.ايجاد واحدهای مكانيزاسيون كشاورزی     http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/5.docx

   6. خريد انواع تراكتور ، كمباين و يا ماشين آلات و ادوات كشاورزی     http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/6.docx

   7.متخلفين تغيير كاربری غيرمجاز اراضی زراعی و باغات     http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/7.docx

   8.مراحل رسيدگی به درخواست متقاضيان تغيير كاربری اراضی زراعی و باغ ها    http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/8.docx 
 
  9.مراحل رسيدگی به تقاضای اراضی ملی و دولتی مورد نياز اشخاص حقيقی و حقوقی برای طرح های كشاورزی    http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/9.docx

   10.انجام امور باقيمانده قراء ، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضی(صدور اسناد زارعين اصلاحات ارضی)   http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/10.docx

   11.مراحل رسيدگی به تقاضای اراضی ملی و دولتی مورد نياز دستگاه های دولتی ، مؤسسات ، عام المنفعه و اشخاص حقيقی و حقوقی    http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/11.docx

   12.صدور سند و انتقال قطعی طرحهای كشاورزی و غيركشاورزی    http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/12.docx 

   13.مراحل اجرای قانون در اراضی باير اعراضی   http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/13.docx   

   14.ارائه تسهيلات بانكی    http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/14.docx 

   15.ثبت اطلاعات متقاضيان استفاده از تسهيلات سرمايه در گردش بخش دام و طيور   http://jkqazvin.ir/shares/Electronicserviceprocesses/17.docx    

   16.معرفی متقاضیان تسهیلات بخش کشاورزی به منظور جذب اعتبارات ابلاغی به بانک های عامل

   17.صدور مجوز مشاغل خانگی

   18.اصلاحیه صدور پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی

   19.تمدید جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی

   20.صدور مجوز توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

   واحد مربوط :معاونت طرح و برنامه ریزی 

   21.کمک های فنی و اعتباری جهت احداث باغ در قالب تسهیلات بانکی

   22.صدور مجوز عاملیت توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار

   23.صدور عاملیت تولید، تکثیر و فرآوری بذر

   24.تمدید عاملیت تولید، تکثیر و فرآوری بذر

   25.بکارگیری مهندس ناظر محصولات زراعی

   26. پرداخت حق الزحمه ناظرین محصولات زراعی

   27. صدور گواهی بهداشت گیاهی

   28.بکارگیری کارشناسان بخش خصوصی در طرح خرید خدمت کارشناس

   29.ارائه خدمات تشخیص و مهار آفات، بیماری ها و علف های هرز

   30. صدور پروانه تاسیس و بهره برداری واحدهای خدمات مکانیزاسیون

    واحد مسئول:معاونت بهبود تولیدات گیاهی   

   31. درخواست تحت پوشش قرار گرفتن گله های گاو شیری دو رگ در عملیات اصلاح نژاد دام روستایی

   32.درخواست تحت پوشش قرار گرفتن گله های گاو شیری اصیل در عملیات ثبت مشخصات و رکوردگیری

   33.تلقیح مصنوعی گوسفند

   34. تلقیح مصنوعی گاو

   35. تمدید مجوز عملیات تلقیح مصنوعی

   36. درخواست خرید گاو نر

   37.درخواست نقشه اجرایی واحدهای دام و طیور

   38.جیره متعادل

   39.آنالیز شیر و مواد خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام و طیور و عسل

   40. سرشماری زنبور عسل

   41. درخواست تسهیلات در خصوص فعالیت های دام و طیور

   42.ارزیابی کیفی و فنی مزارع پرورش ماهی

   43.نظارت بر ساخت و ساز مزارع پرورش ماهی

   واحد مسئول :معاونت بهبود تولیدات دامی 

   44. ارجاع مطالعات پروژه

   45.ارجاع اجرای پروژه 

   46. رسیدگی به درخواست تامین و انتقال آب کشاورزی و بهسازی انهار

   47.تسطیح اراضی

   48. حمایت و نظارت بر اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

   49. نظارت عالی بر پروژه های آب و خاک در دست اجرا در مدیریت شهرستان ها

   50.مدیریت پروژه های در دست اجرا توسط استاد

   51.  بهره برداری از شبکه آبیاری دشت قزوین

     واحد مسئول :مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی   چارت فرایندها:

   52.برگزاری مناقصات محدود یک مرحله ای

   53.مناقصات محدود دو مرحله ای

   54.مناقصات عمومی یک مرحله ای

   واحد مسئول:معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

   55.رسیدگی به درخواست متقاضیان تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

   56.رسیدگی به درخواست متقاضیان زمین

   57.رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی

   58.فرآیند واگذاری اراضی به شرکت توسعه و عمران و سایر موسسات کارآفرین

   واحد مسئول:مدیریت امور اراضی   

   59. صدور جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
   
   فایل های PDF مربوط به فرایند های هر قسمت:
   الف- معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی (5 فرآیند) ا. jkqazvin.ir/images_new/1.pdf
   ب-1- معاونت بهبود تولیدات گیاهی-مدیریت امور باغبانی (1 فرآیند) ا. jkqazvin.ir/images_new/2.pdf
   ب-2- معاونت بهبود تولیدات گیاهی-مدیریت امور زراعت (5 فرآیند) ا. jkqazvin.ir/images_new/3.pdf
   ب-3- معاونت بهبود تولیدات گیاهی-مدیریت حفظ نباتات (3 فرآیند) ا. jkqazvin.ir/images_new/4.pdf
   ب-4- معاونت بهبود تولیدات گیاهی-اداره فناوری های مکانیزه (1 فرآیند) ا. jkqazvin.ir/images_new/5.pdf
   ج- معاونت بهبود تولیدات دامی (11 فرآیند) ا. jkqazvin.ir/images_new/6.pdf
   د- شیلات و امور آبزیان (2 فرآیند) ا. jkqazvin.ir/images_new/7.pdf
   ذ- آب و خاک (8 فرآیند) ا.  jkqazvin.ir/images_new/8.pdf
   ر- اداره امور پیمان ها و قراردادها (3فرآیند) ا.  jkqazvin.ir/images_new/9.pdf
   ز- مدیریت امور اراضی (4 فرآیند) ا.  jkqazvin.ir/images_new/10.pdf
   س- مدیریت صنایع کشاورزی (3 فرآیند) ا.  jkqazvin.ir/images_new/11.pdf
   ش- مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی (5 فرآیند) ا.  jkqazvin.ir/images_new/12.pdf


تاريخ بروز رساني : چهارشنبه 23/07/93 ساعت 12:36

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :695179
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0