اخبار :: معاون وزير جهاد كشاورزي ؛‌ فضاي همدلي ، كارو مشاركت جمعي در جهاد كشاورزي استان قزوين حاكم است

[ سرويس رویدادها ] [ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ نسخه چاپي ]

معاون وزير جهاد كشاورزي ؛‌ فضاي همدلي ، كارو مشاركت جمعي در جهاد كشاورزي استان قزوين حاكم است

سرويس : رویدادها
90/08/21-15:51
2011-11-12 15:51:37
آخرين مشاهده : 96/03/05-01:27
: کد خبر

تعداد مشاهده : 2005


 

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورز ي استان قزوين دكتر   صدرالسادات در مجمع معاونين توسعه مديريت و منابع انساني سازمان جهاد كشاورزي استانهاي منطقه يك كشور كه در سالن باغستان قزوين برگزار شدافزود:‌ در بخش كشاورزي قزوين يك الگوي كاملا قابل مطالعه  و مناسب براي تشكيلات ساختاري است.

وي اظهار داشت :  در سازمانهاي اداري نمي توان يك شيوه يكسان را به همه جا تعميم داد .

 دكتر صدر السادات گفت :  بايد الزامات توسعه در مناطق بررسي وبر اساس ساختارهاي مطالعاتي تقسيم شود.

 معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي اضافه كرد :بايد   بعد از تجربه 30 ساله به اين نتيجه برسيم كه انعطاف بايد آنقدر بالا باشد كه به نفع منافع منطقه اي اين تصميمات گرفته شود .

وي مطالعه منطقه اي از بعد ساختاري  را لازمه توسعه دانست و گفت :  ساختار منطقه اي را متناسب با توسعه منطقه بايد در نظر گرفت تا ابزار ما در راستاي توسعه بخش كشاورزي و رسيدن به توليد و بهره وري بالاترباشد و متناسب با اين ساختار بايد به سمت توسعه منابع انساني پيش برويم.

معاون وزير جهاد كشاورزي خاطر نشان ساخت : دريك نگاه بلندتر بايد بنا به فرهنگ و آداب و رسوم به سمت اينكه انسانها در جهت علايق خود ساختار برايشان تعريف شود حركت كنيم.

دكتر صدر السادات  گفت : توجه به شرايط فرهنگي منطقه در جذب نيروهاي متعهد براي فعاليت در بخش كشاورزي ضروري است.

وي در پايان گفت : در بخش ساختاري نيز بايد يك پروژه اي را  تعريف كرد و براساس  مجموعه قوانين و مقررات و دستورالعملها به احياء شرايط بپردازيم.

 رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين هم گفت: معاونت توسعه مديريت ومنابع انساني بازوي توانمند بخش كشاورزي است و تامين نيروي انساني كارامد توانمند و با انگيزه به عنوان موتور محركه درسازمانها در اختيار اين معاونت است .

دكتر محمد رضا صفري افزود:‌ضرورت و اهميت بخش كشاورزي ايجاب  ميكندبا جذب نيروهاي مجرب توانمند، هدفمندوعلاقه مند به كشاورزي با گامهاي پرشتاب تر پيش رفت .

وي اظهار داشت :‌ امروز نگرش به سمت توسعه كشاورزي و اقتصاد كشاورزي است پس بايد با جذب نيروهاي خوب شرايط را آماده و فراهم كرد .

دكتر صفري در ادامه به ضرورت توجه به دشت و احيا اين دشت اشاره كردو گفت : بايد دشتها يكپارچه مديريت شود و گرنه آسيب  جدي خواهند ديد .

 رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين با اشاره به ويژگي دشت قزوين و قدمت چند ساله كشاورز ي در اين دشت خاطر نشان ساخت : با يك برنامه بلند مدت و مديريت واحد الگوي كشاورزي براي دشت قزوين  بايد بازسازي شود.

وي  به وضعيت كشاوزري استان قزوين اشاره كرد و گفت : اين استان با كمتر از يك درصد خاك كشور بيش از4  درصد محصولات كشاورزي كشور را توليد مي كند .

به گفته دكتر صفري  نقطع عطف كشاورزي استان قزوين بعد پيروزي انقلاب اسلامي  بعد از سفر مقام معظم رهبري به استان قزوين و تاكيد معظم له براي توجه و احيا اين دشت بود .

رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين با اشاره به تاكيد وزير جهاد كشاورزي مبني بر اينكه استان قزوين الگوي  كشاورزي پايدار و ارگانيگ است گفت :  اين اهميت موجب در دور دوم سفر رياست جمهور رديف بودجه اختصاصي براي اين دشت در نظر گرفته شو د.

 به گفته دكتر صفري اگر ميخواهيم به امنيت غذايي و توسعه پايداردر بخش كشاورزي برسيم نياز به يك تغيير نگرش در مديريت  داريم.

دكتر صفري اضافه كرد :‌براي اين  تغيير نيز نياز به برنامه ريزي خصوصا در حوزه مديريتي است.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين هم گفت : حفظ روحيه ايثار، جهاد و شهادت و لزوم زنده نگهداشتن فرهنگ جهادي  است .

مهندس رامين ميرزايي  پيگيري جهت تامين و اختصاص بودجه و اعتبارات بخش ، چيدمان مناسب فضاي اداري ، ايجاد وحدت رويه در بين ادارات تابعه و شهرستانها ، اجرا و نظارت بر برنامه هاي مربوط به تحول و نوسازي اداري در سازمان ، بهبود فرايندها و روشهاي انجام كار ، جذب ، نگهداري و بهسازي نيروي انساني در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه ، برنامه ريزي و نظارت جهت برآورد و تامين نيازهاي آموزشي كاركنان،نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي دستورالعمل هاي لازم در مورد امور اداري ، مالي ، پرسنلي،رفاهي و تداركاتي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه را از جمله فعاليت هاي انجام شده برشمرد .

 وي خواستاربرنامه ريزي و اتخاذ تدابير لازم به منظور اداره و بهبود وضعيت رفاهي كاركنان شد.
 
 
 
 

 

   

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :695182
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0