اخبار :: حفرو آماده سازي چاه فلمن

[ سرويس مناقصه ] [ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ نسخه چاپي ]

حفرو آماده سازي چاه فلمن

سرويس : مناقصه
91/03/07-17:26
2012-05-27 17:26:15
آخرين مشاهده : 96/02/05-07:38
: کد خبر

تعداد مشاهده : 2732


 

حفرو آماده سازي چاه های فلمن به مبلغ 27006681031 ریال
نام پیمانکار : شرکت مهندسی دژآب
جهت رویت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
 
iets.mporg.ir
 
پس از دریافت کد کاربری مراجعه نمائید.

   

بازديد كل :1596029
اين ماه :1596029
امروز :1596029
مشاهده صفحات :662592
آنلاين :48
مهمان آنلاين :48
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0