اخبار :: حفرو آماده سازي چاه فلمن

[ سرويس مناقصه ] [ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ نسخه چاپي ]

حفرو آماده سازي چاه فلمن

سرويس : مناقصه
91/03/07-17:26
2012-05-27 17:26:15
آخرين مشاهده : 96/03/08-23:37
: کد خبر

تعداد مشاهده : 2780


 

حفرو آماده سازي چاه های فلمن به مبلغ 27006681031 ریال
نام پیمانکار : شرکت مهندسی دژآب
جهت رویت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس
 
iets.mporg.ir
 
پس از دریافت کد کاربری مراجعه نمائید.

   

بازديد كل :0
اين ماه :0
امروز :0
مشاهده صفحات :695163
آنلاين :0
مهمان آنلاين :0
كاربر آنلاين :0
مدير آنلاين :0